Home / Trúc

Trúc

Bài thơ Đọc Tiếu Thanh kí thể hiện cảm xúc và suy tư của Nguyễn Du về số phận của những người tài sắc trong xã hội phong kiến. Hãy phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí để làm rõ nhận định trên

Đề bài: Có ý kiến cho rằng : Bài thơ Đọc Tiếu Thanh kí thể hiện cảm xúc và suy tư của Nguyễn Du về số phận của những người tài sắc trong xã hội phong kiến. Hãy phân tích …

Xem thêm

Soạn bài Sóng của Xuân Quỳnh

Đề bài : Soạn bài Sóng của Xuân Quỳnh (Văn lớp 12) Bài làm I. Tìm hiểu chung : 1. Tác giả : – Xuân Quỳnh (1942 – 1988). – Quê: La Khê, Hà Đông, Hà Tây – Mẹ mất sớm, …

Xem thêm

Bình giảng khổ 5 và 6 bài Sóng

Đề bài : Bình giảng khổ 5 và 6 bài Sóng – “Sóng” là bài thơ tình tiêu biểu của Xuân Quỳnh, thể hiện một tâm hồn luôn luôn trăn trở, khát khao được yêu thương gắn bó. Anh (chị) hãy …

Xem thêm

Bình giảng 2 khổ cuối bài Sóng

Đề bài : Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh: “Cuộc đời tuy dài thế (…) Để ngàn năm còn vỗ”. (Bình giảng 2 khổ cuối bài Sóng) (Văn 12) Bài làm Có những vần …

Xem thêm

Soạn bài Đọc Tiểu Thanh kí

Đề bài : Soạn bài Đọc Tiểu Thanh kí (Văn lớp 10) Bài soạn Tìm hiểu chung Tác giả –         Nguyễn Du ( 1765 – 1820 ) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. –          Nguyễn Du người thông …

Xem thêm

Cảm nhận về bài Khi con tu hú

Đề bài : Cảm nhận về bài Khi con tu hú (Văn lớp 8) Bài làm Tên tuổi của Tố Hữu gắn liền với rát nhiều bài thơ về Cách Mạng về cuộc kháng chiến của dân tộc như: Vệt Bắc, …

Xem thêm
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.