Home / Văn 9 / Bình luận, chứng minh câu “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận…”

Bình luận, chứng minh câu “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận…”

Đề bài: Bình luận chứng minh câu nói của Bác: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. (Văn lớp 9).

Bài làm

Bác Hồ – vị cha gì của dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam ta và Bác còn là một nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động cách mạng sáng suốt. Bác có rất nhiều quan điểm về thơ văn mà người đời sau đáng noi theo và học tập, một trong những quan điểm đó là: “Văn hóa nghệ thuật củng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Quả thật câu nói ấy cho đến nay và mãi về sau vẫn còn những giá trị về văn học và đời sống.

Câu nói của Bác đã khẳng định vai trò to lớn của văn hóa nghệ thuật mà cụ thể ở đây là văn học nghệ thuật, hơn nữa Bác còn nêu lên vai trò, vị trí của người nghệ sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Người nghệ sĩ – chiến sĩ ấy dùng ngòi bút của mình như một thứ vũ khí lợi hại để chiến đấu trên mặt trận văn nghệ.

“Văn hóa nghệ thuật củng là một mặt trận”, mặt trận ấy không có tiếng bom, tiếng súng nhưng mặt trận ấy cũng rất quyết liệt chứ không hề yên bình. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng và cần thiết trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược của dân tộc, bởi với ngòi bút sắc sảo – vũ khí của văn nghệ sĩ thì các tác phẩm văn học vừa là sự động viên nhân dân và chiến sĩ của ta, vừa đả kích đánh phá quân thù.

vanhoachiensi
Bình luận chứng minh câu nói của Bác: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Bác Hồ đã từng viết trong Cảm tưởng đọc Thiên gia thi:

“Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Trong kháng chiến chống Pháp, rất nhiều nhà văn, nhà thơ và các tác phẩm của họ đã gây được tiếng vang lớn, đó là Nam Cao, Chế Lan Viên, Tố Hữu, Chính Hữu…với những tác phẩm như Bài ca vỡ đất của Hoàng Trung Thông, những tác phẩm phản ánh hiện thực như Tắt đèn – Ngô Tất Tố, Chí Phèo của Nam Cao…

Bác Hồ đã khẳng định: “Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Thời bấy giờ văn nghệ sĩ vừa là chiến sĩ ngoài chiến trường, vừa là chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng nhưng lại gây được nhiều tiếng vang, nhiều tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống. Văn học phản ánh đầy đủ và chi tiết nhất về đời sống, đi sâu vào từng ngõ ngách của đời sống con người trong xã hội đương thời. Văn nghệ sĩ muốn là một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận văn nghệ thì phải đi sâu tìm tòi, khám phá đời sống xã hội.

Bác Hồ khẳng định như vậy và cũng như một lời khẳng định về trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người nghệ sĩ khi cầm bút, hơn ai hết họ là những trí thức cách mạng, góp phần đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Từ xưa tới nay trong lịch sử nước nhà có biết bao cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc ta và cũng có biết bao tác phẩm là áng thiên cổ hùng văn như Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn… đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, sự khích lệ tinh thần nhân dân và lòng tự tôn dân tộc rất cao. Câu nói của Bác luôn đúng đắn và tiến bộ trong mọi trường hợp, trong mọi thời điểm. Mỗi nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động nghệ thuật hãy là người tìm tòi, khám phá và đi sâu vào cuộc sống của con người bởi nhà văn là người thư kí trung thành của thời đại!

Bài nên xem

chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba

Đề bài : Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.