Home / Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Thỏa thuận”) trước khi truy cập vào website của Học Việt. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều sử dụng nào của chúng tôi, bạn hãy thoát khỏi website.

1. Giới thiệu về webiste
Học Việt là website hỗ trợ các bạn học sinh trong việc học tập và giải đáp câu hỏi trong quá trình học tập.

2. Quyền sử hữu website.
Website này được phát triên và sử hữu bởi Maina Education (Sau đây gọi tắt là Cty), tất cả các quyền sở hưu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa trong website: các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Maina Education và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm hại tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sụ đồng ý và cho phép bằng văng bản của Cty.

3. Sử dụng website
Bạn có quyền sử dụng Website và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hình vi sau đây nếu không có sự đồng bằng văn bản của Cty.
• Sử dụng website cho các mục đích trái quy định của pháp luật
• Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Website Học Việt
• Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa ra một phần hoặc toàn bộ Website cho bất kỳ bên thứ ba;
• Sử dụng Website để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân)
• Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Website (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
• Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Website, hoặc nội dung Website;
• Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Website;
• Sử dụng Website để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Cty.., bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình đọc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khắc nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng
• Đăng nhập và sử dụng Website bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển cấp quyền hoặc cấp thuận của Cty..
• Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Website;
• Sử dụng Website để đăng tải, chuyển, Truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm phát luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
• Sử dụng Website để sử dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Cty..trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
• Các hình thức vi phạm khác

4. Bảo mật và sử dụng dữ liệu người dùng.
Website có thể sử dụng các thông tin về thiết bị, tài khoản của bạn của bạn cho các mục đích sau
• Quyền truy cập internet: Website sử dụng quyền này để giúp bạn lấy các nội dung học liệu cần thiết
• Quyền lưu trữ trên bộ nhớ ngoài: Website sử dụng quyền này để lưu lại các bài viết bạn muốn lưu về máy để xem ngay cả khi không có mạng
• Thông tin định danh thiết bị của bạn (Device Identity): Website sử dụng thông tin này để có thể gửi thông báo đến bạn các thông báo về cập nhật phần mềm, thay đổi trong nội dung website, các học liệu mới, các chương trình khuyến mại và các thông báo khác cần thiết

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.