Home / Địa Lý 11 / Giải bài tập Địa Lý lớp 11

Giải bài tập Địa Lý lớp 11

Giải bài tập Địa Lý lớp 11 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK Địa Lý 11. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

B – ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới
Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức
Bài 8: Liên bang Nga
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
Bài 9: Nhật Bản
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
Bài 12: Ô-xtrây-li-a
Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.