Home / Tin Học 10 / Giải bài tập Tin Học lớp 10

Giải bài tập Tin Học lớp 10

Giải bài  tập tin học lớp  10 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK tin học 10. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
Bài 2: Thông tin và dữ liệu
Bài 3: Giới thiệu về máy tính
Bài 4: Bài toán và thuật toán
Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
Bài 6: Giải bài toán trên máy tính
Bài 7: Phần mềm máy tính
Bài 8: Những ứng dụng của tin học
Bài 9: Tin học và xã hội

Chương 2: Hệ điều hành

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
Bài 11: Tệp và quản lí tệp
Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành
Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Chương 3: Soạn thảo văn bản

Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản
Bài 15: Làm quen với Microsoft Word
Bài 16: Định dạng văn bản
Bài 17: Một số chức năng khác
Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Chương 4: Mạng máy tính và Internet

Bài 20: Mạng máy tính
Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet
Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.