Home / Toán 10 / Giải bài tập Toán lớp 10

Giải bài tập Toán lớp 10

Giải bài  tập Toán lớp  10 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK Toán 10. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP

Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Tập hợp
Bài 3: Các phép toán tập hợp
Bài 4: Các tập hợp số
Bài 5: Số gần đúng. Sai số
Ôn tập chương 1

Chương II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
Ôn tập chương 2

Chương III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Ôn tập chương 3

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
Ôn tập chương 4 (Bài tập trắc nghiệm)

Chương V: THỐNG KÊ

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Ôn tập chương 5 (Bài tập trắc nghiệm)

Chương VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác
Ôn tập chương 6 (Câu hỏi – Bài tập)
Ôn tập cuối năm

Chương I: VECTƠ

Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
Ôn tập chương 1

Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Ôn tập chương 2

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường elip
Ôn tập chương 3
Ôn tập cuối năm hình học 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.