Home / Toán 12 / Giải bài tập Toán nâng cao 12

Giải bài tập Toán nâng cao 12

Giải bài tập Toán nâng cao 12 sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong sách toán giải tích và hình học nâng cao lớp 12. Đây là các bài toán có độ khó cao hơn với bài tập SGK, do đó các bạn cần chú tâm theo dõi nhé!

GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số
Luyện tập (trang 8-9)
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Luyện tập (trang 23-24)
Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Luyện tập (trang 36)
Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
Luyện tập (trang 44-45)
Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ
Luyện tập (trang 50)
Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị
Luyện tập (trang 57-58)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1
Bài tập trắc nghiệm khách quan-1

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
Luyện tập (trang 78)
Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực
Luyện tập (trang 81-82)
Bài 3: Lôgarit
Luyện tập (trang 92-93)
Bài 4: Số e và lôgarit tự nhiên
Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài 6: Hàm số lũy thừa
Luyện tập (trang 117-118)
Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit
Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit
Luyện tập (trang 127)
Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2
Bài tập trắc nghiệm khách quan-2

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm
Luyện tập (trang 145-146)
Bài 3: Tích phân
Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân
Luyện tập (trang 161-162)
Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
Bài 6: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Luyện tập (trang 174-175)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3
Bài tập trắc nghiệm khách quan 3

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức
Luyện tập (trang 190-191)
Bài 2: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Luyện tập (trang 199)
Bài 3: Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
Luyện tập (trang 207)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4
Bài tập trắc nghiệm khách quan 4
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO

Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều
Bài 4: Thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương 1

Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón

Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu
Bài 2: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ
Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón
Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng
Ôn tập chương 3
Ôn tập cuối năm
Một số đề kiểm tra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.