Home / Toán 11 / Giải bài tập Toán nâng cao lớp 11

Giải bài tập Toán nâng cao lớp 11

Giải bài tập Toán nâng cao 11 sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong sách toán giải tích và hình học nâng cao lớp 11. Đây là các bài toán có độ khó cao hơn với bài tập SGK toán lớp 11.

Giải Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Các hàm số lượng giác
Luyện tập (trang 16-17)
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Luyện tập (trang 31-32)
Bài 3: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản
Luyện tập (trang 46-47)
Câu hỏi và bài tập chương 1

Chương 2: Tổ hợp và xác suất

A. Tổ hợp

Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản
Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
Luyện tập (trang 63-64)
Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
Luyện tập (trang 67-68)

B. Xác suất

Bài 4: Biến cố và xác suất của biến cố
Luyện tập (trang 76)
Bài 5: Các quy tắc tính xác suất
Luyện tập (trang 85)
Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc
Luyện tập (trang 92-93)
Câu hỏi và bài tập chương 2

Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2: Dãy số
Luyện tập (trang 109)
Bài 3: Cấp số cộng
Bài 4: Cấp số nhân
Luyện tập (trang 121)
Câu hỏi và bài tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

A. Giới hạn và dãy số

Bài 1: Dãy số có giới hạn 0
Bài 2: Dãy số có giới hạn hữu hạn
Bài 3: Dãy số có giới hạn vô cực
Luyện tập (trang 143-144)

B. Giới hạn của hàm số

Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số
Bài 5: Giới hạn một bên
Luyện tập (trang 159)
Bài 6: Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
Bài 7: Các dạng vô định
Luyện tập (trang 167)
Bài 8: Hàm số liên tục
Luyện tập (trang 175-176)
Câu hỏi và bài tập chương 4

Chương 5 : Đạo hàm

Bài 1: Khái niệm đạo hàm
Luyện tập (trang 195)
Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm
Luyện tập (trang 204-205)
Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác
Luyện tập (trang 212-113)
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cấp cao
Luyện tập (trang 219)
Câu hỏi và bài tập chương 5
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Giải Hình Học 11 nâng cao

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 2: Phép tịnh tiến và phép dời hình
Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm
Bài 5: Hai hình bằng nhau
Bài 6: Phép vị tự
Bài 7: Phép đồng dạng
Ôn tập chương I

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2: Hai đường thẳng song song
Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng
Bài 4: Hai mặt phẳng song song
Bài 5: Phép chiếu song song
Ôn tập chương II

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

Bài 1: Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5: Khoảng cách
Ôn tập chương III
Bài tập ôn cuối năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.