Home / Địa Lý 11 / Giải tập bản đồ và thực hành Địa lý lớp 11

Giải tập bản đồ và thực hành Địa lý lớp 11

Giải tập bản đồ và thực hành Địa lý lớp 11 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong tập bản đồ và thực hành Địa lý lớp 11. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Mục lục Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Bài 5: Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
Bài 5: Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Bài 5: Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
Bài 6: Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
Bài 6: Tiết 2: Kinh tế
Bài 6: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
Bài 7: Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới
Bài 7: Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
Bài 7: Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
Bài 7: Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức
Bài 8: Liên bang Nga
Bài 8: Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội
Bài 8: Tiết 2: Kinh tế
Bài 8: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
Bài 9: Nhật Bản
Bài 9: Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Bài 9: Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
Bài 9: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
Bài 10: Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Bài 10: Tiết 2: Kinh tế
Bài 10: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
Bài 11: Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
Bài 11: Tiết 2: Kinh tế
Bài 11: Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 11: Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
Bài 12: Ô-xtrây-li-a
Bài 12: Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
Bài 12: Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.