Home / Văn 11 / Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trường Tộ và tác phẩm xin lập khoa luật

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trường Tộ và tác phẩm xin lập khoa luật

Đề bài : Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trường Tộ và tác phẩm xin lập khoa luật (Văn 11)

Bài làm

* Tác giả:

Nguyễn Trường Tộ ( 1830 – 1871)

– Quê: Làng Bùi Chu – Hưng Trung – Hưng Nguyên – Nghệ An

– Xuất thân: Gia đình Công giáo

– Bản thân:

+ Là một trí thức uyên thâm có tầm nhìn xa trông rộng, thông thạo cả Hán học & Tây học

+ Giàu lòng yêu nước: Luôn có tư tưởng canh tân Đất nước

– Sáng tác:

Để lại gần 60 bản điều trần

 

* Thể loại “Điều trần”: ( Tấu, tấu thư, sớ…)

– Khái niệm: – Là loại văn bản do bề tôi viết để dâng lên vua nhằm trình bày kế sách trị nước, những điều khẩn cấp cần làm

 

– Đặc điểm:

+ Thể văn NL chính trị xã hội

+ Lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, ngôn từ vừa mềm dẻo, uyển chuyển ..vừa thẳng thắn, rõ ràng..

Xin lập khoa luật

* Văn bản học:

Xuất xứ:

– Nằm trong bản điều trần số 27 có tên là “Tế cấp bát điều”( 8 điều cần làm gấp)  do Nguyễn Trường Tộ viết vào N 1867

– Vb học thuộc mục 4 “Xin lập khoa luật học”, điều 4 “Xin sửa đổi học thuật chú trọng thực dụng”

Đại ý :

Bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với đất nước. Từ đó thuyết phục Nhà nước mở khoa Luật

Bố cục:

P1: Đặt v/đề: Tầm quan trọng của Luật

P2: Giải quyết v/đề:

Phê phán sách vở của đạo nho

K/định sách vở Nho gia không thay thế được Luật

P3: Kết thúc v/đề:

Khẳng định sự cần thiết phải có luật

Bài nên xem

Tóm tắt truyện Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân

Đề bài : Tóm tắt truyện Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân ( Văn lớp 11) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.