Home / Văn 6 / Kể tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa

Kể tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa

Đề bài : Kể tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa – văn lớp 6

Tóm tắt

Con hổ có nghĩa  tuy ngắn và có nội dung đơn giản nhưng mang ý nghĩa giáo dục cao. Truyện có thể được tóm tắt như sau:

•      Câu chuyện thứ nhất: Hổ cái đau đẻ, hổ đực đi tìm bà đỡ Trần ở huyện Đông Triều. Bà đỡ đã cho hổ cái uống thuốc, xoa bóp bụng và giúp hổ đẻ được. Hổ đực mừng rỡ và đền ơn bà một cục bạc.

con hổ có nghĩa

•      Câu chuyện thứ hai: Bác tiều Mỗ ở huyện Lạng Giang đang bổ củi ở sườn núi thấy một con hổ bị hóc xương bèn giúp hổ lấy xương ra. Để tạ ơn, hổ đền ơn bác cả khi sống và khi chết.

Bài nên xem

Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Đề bài: Soạn bài  Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (Ngữ văn 6) Bài làm 1. Vì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.