Home / Văn 6 / Kể tóm tắt truyện “Con Rồng cháu Tiên”

Kể tóm tắt truyện “Con Rồng cháu Tiên”

Đề bài: Kể tóm tắt truyện “Con Rồng cháu Tiên”.

Bài làm

Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần sống dưới nước thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân. Thần thường lên bờ dạy dân cách trồng lúa, đẹt vải. Trong một lần lên cạn giúp dân diệt trừ yêu quái, Lạc Long Quân đã gặp và kết duyên cùng nàng Âu Cơ vốn thuộc dòng họ Thần Nông, sống ở vùng núi cao phương Bắc.

Ít lâu sau đó Âu Cơ có mang và đẻ ra cái bọc một trăm trứng. Lạ thay cái bọc trứng nở ra một trăm người con. Họ lớn nhanh như thổi, không cần bú mớm gì. Lạc Long Quân vốn sống ở vùng biển, Âu Cơ thì sống trên núi cao, chính vì vậy họ bàn nhau: chia năm mươi người con lên núi, năm mươi người con xuống biển, có khó khăn thì đùn bọc giúp đỡ lẫn nhau.

     Sau đó, người con trưởng theo Âu Cơ lên núi , được phong làm vua, xưng là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Khi vua cha chết thì truyền ngôi cho con trưởng, từ đó về sau, cứ cha truyền con nối đến mười tám đời, đều lấy hiệu là Hùng Vương.

Bài nên xem

Soạn bài Treo biển

Đề bài : Soạn bài Treo biển ( Văn lớp 6) Bài làm 1. các em …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.