Home / Văn 9 / Phân tích “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”

Phân tích “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”

Đề bài: Phân tích “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”(Văn lớp 9).

Bài làm

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu. Bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển trẻ em” trích “Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em” ngày 30/9/1990 đã khẳng định điều ấy.

Cấu trúc của Văn bản rất hợp lí và kết cấu chặt chẽ. Điều 1 và 2 là lời kêu gọi, tiếp theo là sự thách thức, phần cơ hội và phần nhiệm vụ. Lời kêu gọi mở đầu nhằm mục đích xác định đối tượng mà bản tuyên bố này hướng tới .Sự thách thức nói lên thực trạng cuộc sống của trẻ em thế giới. Phần cơ hội chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em. Phần nhiệm vụ xác định những hành động cần phải thực hiện của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Mở đầu văn bản là lời kêu gọi khẩn thiết: “Hãy bảo đảm cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn”. Bởi tất cả trẻ em trên thế giới đều “trong trắng”, “dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc”. Lời kêu gọi khẩn thiết ấy cho thấy sự cấp bách của vấn đề này.

quyentreem
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em

Ở phần sự thách thức, bản Tuyên bố đã nêu ra thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới. Đó là một thực trạng hết sức đau lòng. Trẻ em trên thế giới đang rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực về mọi mặt. Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a- pác- thai, của sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính nước ngoài. Có những đứa trẻ trở thành tị nạn, sống tha hương, chịu cảnh tàn tật, lãng quên, ruồng bỏ, bị đối xử tàn nhẫn và bóc lột. Phải chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp. Mỗi ngày có 40000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh, do tác động của ma túy. Các thực trạng đó được phân tích một cách đầy đủ và ngắn gọn, cụ thể. Hàng triệu trẻ em không được sống trong hòa bình, hạnh phúc mà trở thành nạn nhân của các cuộc chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc,…Phần thách thức đã nêu lên khá đầy đủ về tình hình, thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới. Điều đó giúp người nghe hình dung rõ hơn những khổ cực mà các em phải chịu đựng. Kết thúc phần thách thức, tác giả đã viết rằng: “Đó là những sự thách thức mà chúng tôi, với tư cách những nhà lãnh đạo chính trị, phải đáp ứng.”

Đến phần cơ hội, tác giả đã đưa ra những điều kiện thuận lợi như: Sự liên kết của cả nước về phương tiện và kiến thức sẽ bảo vệ được sinh mệnh của trẻ em, thúc đẩy đầy đủ tiềm năng con người phát triển ở trẻ, giúp các em nhận thức được nhu cầu, các quyền của mình và nắm được các cơ hội phục vụ lợi ích của mình. Những cải thiện của bầu không khí chính trị quốc tế có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ đó. Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế có khả năng đạt được kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Đó là những cơ hội để các quốc gia trên thế giới thực hiện và bảo vệ quyền sống còn, quyền bảo vệ, phát triển của trẻ em để trẻ em được sống trong một xã hội bình đẳng, không bị áp bức, bóc lột, không trở thành nạn nhân của chiến tranh hay bệnh tật.

Kết thúc bản Tuyên bố là phần nhiệm vụ của tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm mục đích đảm bảo cho trẻ em những quyền lợi cơ bản. Các nhiệm vụ đó bao gồm tăng cường sức khỏe và ché độ dinh dưỡng cho trẻ em, giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ; quan tâm chăm sóc và hỗ trợ nhiều hơn đối với những trẻ em tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn; tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung, đảm bảo quyền bình đẳng giữa bé trai và bé gái; bảo đảm cho trẻ em học hết bậc giáo dục cơ sở và không để em nào mù chữ; cần nhấn mạnh kế hoạch hóa gia đình và quãng cách sinh nở; tạo cơ hội cho trẻ em tìm được lai lịch của mình và khuyến khích các em tham gia vào hoạt động văn hóa xã hội; khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đều đặn ở các nước sẽ đảm bảo cuộc sống ổn định cho trẻ em. Và để thực hiện tất cả các nhiệm vụ trên thì phải có sự liên kết, hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đó là những nhiệm vụ cụ thể, toàn diện, cấp thiết của cộng đồng quốc tế cần thực hiện đối với việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Những chính sách, hành động cụ thể ấy phần nào đánh giá sự văn minh của một xã hội. Bởi trẻ em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, chính vì vậy các quốc gia cần thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ quyền sống còn, quyền phát triển và bảo vệ ở trẻ em.

Bài nên xem

chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba

Đề bài : Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.