Home / Văn 9 / Phát biểu cảm nghĩ về “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em.”

Phát biểu cảm nghĩ về “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em.”

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em.” (Văn lớp 9).

Bài làm

Trẻ em là những mầm non, những chủ nhân tương lai của đất nước cần được chăm sóc và bảo vệ. Nhưng qua bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em”, chúng ta thấy thực trạng về cuộc sống của trẻ em trên thế giới rất khổ cực và cần sự giúp đỡ của của mỗi quốc gia, mỗi con người.

Lời kêu gọi khẩn thiết ở phần đầu văn bản cho thấy tính cấp bách của vấn đề này. Phần mở đầu đã khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới. Đó là lời kêu gọi: “Hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn” bởi tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ tổn thương và còn phụ thuộc.

Đáng lẽ ra, trẻ em phải được sống trong cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng trên thực tế, nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược chiếm đóng và thôn tính nước ngoài. Có những đứa trẻ trở thành dân tị nạn, tha hương, phải từ bỏ gia đình do bị cưỡng bức. Có hàng triệu trẻ em phải chịu thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, nạn đói, tình trạng vô gia cư, nợ nước ngoài, tăng trưởng kinh tế không đều đặn. Mỗi ngày, số lượng trẻ em chết trên thế giới lên tới 40000 trẻ do suy dinh dưỡng, bệnh tật, thiếu nước sạch, tác động của ma túy.

quyentreem
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Đây là những thách thức vô cùng to lớn đối với xã hội, con người và với mỗi quốc gia. Để giải quyết thực trạng này, hội nghị cấp cao thế giới đã đưa ra những điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo vệ quyền trẻ em.

Đó là sự liên kết của cả nước về phương tiện và kiến thức sẽ bảo vệ được sinh mệnh của trẻ em. Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế có khả năng đạt được kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Bởi đây không phải là vấn đề riêng của quốc gia nào mà đây là vấn đề chung của toàn thể thế giới và nhân loại chúng ta. Công ước về quyền của trẻ em đã tạo ra những cơ hội mới để quyền và phúc lợi trẻ em được thực sự tôn trọng ở khắp nơi. “Những chuyển biến nhằm đạt tới giải trừ quân bị hiện nay cũng nói lên rằng một số tài nguyên to lớn có thể sẽ được chuyển sang phục vụ mục đích phi quân sự. Tăng cường phúc lợi trẻ em phải là một ưu tiên cao khi tái phân bổ các nguồn tài nguyên đó”.

Những việc làm, hành động cụ thể sẽ giúp việc bảo vệ quyền sống còn, phát triển, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trở nên dễ dàng hơn. Đó là việc tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em.Trẻ em tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải được quan tâm nhiều hơn và hỗ trợ mạnh hơn. Đối xử bình đẳng với những trẻ em nữ. Đảm bảo cho trẻ em học hết bậc giáo dục cơ sở và xóa mù chữ. Khuyến khích trẻ em tham gia vào hoạt động văn hóa, xã hội; phát triển kinh tế ở các quốc gia và cùng với đó là sự kết hợp của tất cả các nhiệm vụ trên. Chỉ có như vậy thì các quốc gia mới trở thành một đất nước văn minh và trẻ em mới được sống trong bầu không khí thanh bình và được bảo đảm đầy đủ các quyền lợi.

Bản Tuyên bố này có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn và có sự liên kết chặt chẽ, thuyết phục. Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách quan tâm, phát triển dành cho trẻ em như xây dựng các trường học, trạm y tế, xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục cho trẻ và có những chính sách hỗ trợ đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm đó của Đảng và Nhà nước ta đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ quyền sống còn và phát triển trẻ em trên thế giới.

Bài nên xem

chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba

Đề bài : Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.