Home / Văn 6 / Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Đề bài: Soạn bài  Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (Ngữ văn 6)

Bài làm

1. Vì sao Chân, Tay, Tai, Mắt lại đồng lòng chống lại lão Miệng?

   Trước khi quyết định chống lại lão Miệng, các thành viên của nhóm Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng đã sống  thân thiện, đoàn kết với nhau trong một cơ thể người. Chân, Tay, Tai, Mắt cho rằng họ phải “làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không”. Họ kéo đến nhà lão miệng không chào hỏi, nói thẳng với lão “Từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa”.

2. Chuyện gì xảy ra với họ khi họ quyết định không làm gì nữa”?

     Miệng không được ăn: chẳng những Miệng nhợt nhạt, hai hàm khô cứng mà Chân, Tay, Tai, Mắt cũng mệt mỏi rã rời, không cất mình lên được. Chân, Tay không còn muốn chạy nhảy, Mắt lúc nào cũng lờ đờ, Tai lúc nào cũng ù ù như xay lúa, Miệng nhợt nhạt cả hai môi, không buồn nhếch mép.

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

3. Theo em vì sao cả bọn phải chịu hậu quả đó?

     So bì, tị nạnh, chia rẽ, không đoàn kết làm việc, không thông cảm và đặt mình vào vị trí của người khác.

4. Đọc những câu ca dao, tục ngữ thể hiện ý nghĩa của sự đoàn kết?

Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết; Đoàn kết…thành công, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”…

5. Mượn các bộ phận cơ thể người để nói về mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể. Truyện “ Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” giúp ta hiểu thêm điều gì?

      *Bài học rút ra:

+Khi mỗi cá nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bản thân mình có nghĩa là họ đã đóng góp công sức với cộng đồng.

+Hành động ứng xử của mỗi người vừa tác động đến chính họ, lại vừa tác động đến tập thể.

Bài nên xem

Soạn bài Treo biển

Đề bài : Soạn bài Treo biển ( Văn lớp 6) Bài làm 1. các em …

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.