Home / Văn 9 / Soạn bài “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”

Soạn bài “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”

Đề bài: Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

Hướng dẫn

I.  Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.

  1. Tác giả

      Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két là nhà văn có nhiều đóng góp cho nền hoà bình nhân loại thông qua các hoạt động xã hội và sáng tác văn học.

      Ông đã đuợc nhận giải nô-ben về văn học 1982.

  1. Tác phẩm

Văn bản trích trong bản tham luận Thanh gươm Đa-mô-clét của nhà văn đọc tại cuộc họp sáu nước Ấn Độ, Mê-hi-cô, Thuỵ Điển, Ác-hen-ti-na, Hi Lạp, Tan-da-ni-a tại Mê-hi-cô vào tháng 8 năm 1986.

  1.     Bố cục

– Phần 1 (từ đầu đến “mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn”): Chiến tranh hạt nhân đang có nguy cơ đe dọa ghê gớm đến cuộc sống, sinh mạng của toàn nhân loại.

– Phần 2 (tiếp theo đến “trở lại điểm xuất phát của nó”): Chạy đua vũ trang là vô cùng tốn kém, đi ngược lại lí trí, tước đoạt của thế giới nhiều điều kiện để phát triển.

– Phần 3 (đoạn còn lại): Chống chiến tranh hạt nhân, bảo vệ cuộc sống hòa bình là nhiệm vụ cấp thiết của toàn nhân loại.

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

II. Hướng dẫn soạn bài.

Câu 1: Luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản.

a. Luận điểm chính.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa loài người và nhiệm vụ đấu tranh để ngăn chặn nguy cơ ấy.

b. Hệ thống luận cứ, luận chứng của văn bản

      Nguy cơ chiến tranh hạt nhân

      Cuộc sống tốt đẹp của con người bị chiến tranh hạt nhân đe dọa.

      Chiến tranh hạt nhân đi ngược với lý trí của loài người.

      Nhiệm vụ đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

Câu 2:

Trong đoạn đầu bài văn, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa loài người và sự sống trên trái Đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập luận chứng minh. Tác giả mở đầu bài viết bằng việc xác định một mốc thời gian cụ thể và đưa ra số liệu cụ thể đầu đạn hạt nhân với những phép tính đơn giản và rõ ràng. Cách nêu vấn đề trực tiếp và đưa những chứng cứ rất rõ ràng, mạnh mẽ của tác giả đã thu hút người đọc, gây ấn tượng về tính chất hệ trọng của vấn đề đang được nói tới.

Câu 3: Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ rõ ràng, xác thực, tác giả đã chỉ ra sự tốn kém và tính chất phi lí của chạy đua vũ trang. Cụ thể:

Cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân đã và đang cướp đi của thế giới những điều kiện làm thay đổi của cuộc sống con người.

Quá trình nghiên cứu lâu dài của tự nhiên.

– Quá trình nghiên cứu được tính bằng hằng triệu năm.

Dẫn chứng về y tế, giáo dục, thiếu lương thực – thực phẩm.

Chiến tranh hạt nhân nổ ra sẽ đẩy lùi sự sự tiến hóa trở về điểm xuất phát ban đầu, tiêu hủy mọi thành quả của quá trình tiến hóa. Từ đó, ta thấy được mối nguy hiểm của chiến tranh hạt nhân được thể hiện rõ hơ ở tính phản tự nhiên, phản tiến hóa.

Câu 4:

Chiến tranh hạt nhân xảy ra sẽ phá huỷ, xoá sạch những thành quả tiến hoá của văn minh loài người cũng như tiến trình tiến hoá của sự sống, tự nhiên trên Trái Đất. Chúng ta cần phải:

 Đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

Đoàn kết đấu tranh vì thế giới hòa bình.

 Khẳng định ý nghĩa sự có mặt trong hàng ngũ người đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

 Nhân loại cần giữ kín kí ức của mình, lịch sử sẽ lên án những thế lực hiếu chiến đẩy nhân laoij vào thảm họa hạt nhâ.

Lời đề nghị của tác giả nhằm lên án những thế lực hiếu chiến đã đẩy nhân loại vào thảm họa hạt nhân.

Câu 5:

Văn bản được đặt tên là: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, vì chủ đích của người viết không phải chỉ là chỉ ra mối đe dọa hạt nhân, mà muốn nhấn mạnh vào nhiệm vụ đấu tranh để ngăn chặn nguy cơ ấy. Nhan đề ấy thể hiện luận điểm cơ bản của bài văn, đồng thời như một khẩu hiệu, kêu gọi, hướng nhân loại tới một thái độ đấu tranh tích cực.

Bài nên xem

chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba

Đề bài : Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.