Home / Văn 9 / Soạn bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”

Soạn bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”

Đề bài: Soạn bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” (Văn lớp 9)

Bài làm

Câu 1: Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

Bố cục: 3 phần

+ Phần 1: Sự thách thức:  thực trạng cuộc sống, hoàn cảnh của trẻ em trên thế giới.

+ Phần 2: Cơ hội: chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em.

+ Phần 3: Nhiệm vụ: xác định những nhiệm vụ cần phải thực hiện của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

 Tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản: Ba phần này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phần thách thức và phần cơ hội là tiền đề để từ đó xác định các nhiệm vụ của từng quốc gia và cộng đồng vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Câu 2: Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố đủ nêu lên thực tế cuộc sống của các em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tỉnh cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố đủ nêu lên thực tế cuộc sống của các em trên thế giới như sau:

+ Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a-pác-thai, của sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính nước ngoài. Có những đứa trẻ trở thành tị nạn, sống tha hương, chịu cảnh tàn tật, bị lãng quên, ruồng bỏ, bị đối xử tàn nhẫn và bóc lột.

+ Phải chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

+ Mỗi ngày có 40000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh, do tác động của ma túy.

Nhận thức, tỉnh cảm của em khi đọc phần này: tính mạng của trẻ em trên thế giới đang bị đe dọa. Chúng ta xót xa cho những số phận rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Câu 3: Qua phần “Cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Qua phần “Cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi:

Sự liên kết của cả nước về phương tiện và kiến thức sẽ bảo vệ được sinh mệnh của trẻ em.

Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế có khả năng đạt được kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Câu 4: Ở phần “Nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

Tính chất toàn diện của nội dung phần “Nhiệm vụ” được thể hiện từ việc giúp trẻ em phát triển từ phương diện vật chất đến tinh thần.

Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em.

Trẻ em tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải được quan tâm nhiều hơn và hỗ trợ mạnh hơn.

Đối xử bình đẳng với những trẻ em nữ.

Đảm bảo cho trẻ em học hết bậc giáo dục cơ sở và xóa mù chữ cho trẻ.

Khuyến khích trẻ em tham gia vào hoạt động văn hóa, xã hội.

Phát triển kinh tế,…và sự kết hợp của tất cả các nhiệm vụ trên.

Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

Sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em là vô cùng quan trọng. Bởi sự chung tay của cả cộng đồng sẽ giúp vấn đề này được giải quyết nhanh chóng và đảm bảo chất lượng. Trẻ em là những thế hệ tương lai của đất nước nên cần được chăm sóc và bảo vệ.

Bài nên xem

chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba

Đề bài : Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.