Home / Văn 12 / Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) (Văn lớp 12).

Bài làm

Phần 1: Tác giả

Câu 1: Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điểm đó đã giúp anh, chị hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào?

–  Hồ Chí Minh coi văn học là vũ khí chiến đấu lợi hại, phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như chiến sĩ ngoài mặt trận.

–  Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học.

–  Hồ Chí Minh khi cầm bút bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định cho nội dung và hình thức của tác phẩm.

->  Quan điểm đó đã giúp chúng ta hiểu sâu thêm văn thơ của Hồ Chí Minh. Sự nghiệp văn thơ của Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng. Các tác phẩm thể hiện rõ quan điểm nghệ thuật, phong cách sáng tác đa dạng, phong phú của Người, giúp chúng ta thấy được tấm lòng vì nước vì dân của Hồ chủ tịch.

Câu 2: Hãy nêu những nét khái quát về di sản văn học của Hồ Chí Minh.

– Văn chính luận:

+ Thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ. Các tác phẩm này lên án chính sách tàn bạo của chế độ thực dân Pháp đối với các nước thuộc địa, kêu gọi những người nô lệ bị áp bức đoàn kết đấu tranh.

+ Lời văn chặt chẽ, xúc tích.

+ Tác phẩm tiêu biểu: “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925), “Tuyên ngôn Độc lập”(1945), “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”(1946),…

–  Truyện và kí:

+ Tố cáo tội ác dã man, bản chất tàn bạo, xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai đối với nhân dân lao động các nước thuộc địa, đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng.

+ Bút pháp hiện đại, nghệ thuật trần thuật linh hoạt, tình huống truyện độc đáo, hình tượng sinh động, sắc sảo.

+ Tác phẩm: “Vi hành”( 1923), “ Những trò lố hay là Va- ren và Phan Bội Châu”(1925), “ Lời than vãn của bà Trưng Trắc”(1922),..

–  Thơ ca:

+ Thể hiện tâm hồn nghệ sĩ tinh tế, tài hoa, một tấm gương nghị lực phi thường  và nhân cách cao đẹp của một chiến sĩ cách mạng.

+ Tác phẩm: “Nhật kí trong tù” (1942- 1943), “Tức cảnh Pác Bó”, “ Cảnh khuya”,..

tuyen-ngon-doc-lap
Tuyên ngôn độc lập

Câu 3: Những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh.

– Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh độc đáo, đa dạng.

–  Văn chính luận của Người thường ngắn gọn, súc tích, lập luận sắc sảo, chặt chẽ, bằng chứng thuyết phục và đa dạng về bút pháp.

–  Truyện và kí của Người rất hiện đại, có tính chiến đấu mạnh mẽ, nghệ thuật trào phúng sắc bén.

–   Thơ ca của Người có sự hòa hợp giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, chất trữ tình và chất “thép”, giữa sự trong sáng, giản dị và sự hàm súc, sâu sắc.

Phần 2: Tác phẩm

Câu 1: Nêu bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập: 3 đoạn.

–   Đoạn 1: Từ đầu đến “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”: Cơ sở pháp lí của bản Tuyên ngôn.

–  Đoạn 2: Tiếp theo đến “Dân tộc đó phải được độc lập”: Cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn.

–  Đoạn 3: Còn lại: Lời tuyên bố độc lập.

Câu 2: Việc trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1793) của cách mạng Pháp trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của tác giả có ý nghĩa gì?

Việc trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1793) của cách mạng Pháp trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của tác giả có ý nghĩa:

–   Tạo tiền đề, cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn.

–    Người đã thể hiện niềm tự hào dân tộc.

–   Người đặt cuộc cách mạng của Việt Nam ngang hàng với cuộc cách mạng của Pháp và Mĩ.

–  Sử dụng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”, lấy hành động của con cháu Pháp và Mĩ chà đạp lên lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đi xâm lược Việt Nam.

Câu 3: Trong phần thứ hai của bản “Tuyên ngôn Độc lập”, tác giả đã lập luận như thế nào để khẳng định quyền độc lập tự do của nước Việt Nam ta?

Trong phần thứ hai của bản “Tuyên ngôn Độc lập”, tác giả đã tạo nên một cuộc tranh luận ngầm với thực dân Pháp trong việc chúng trở lại xâm lược nước ta.

–   Chúng kể công khai hóa, bản tuyên ngôn đã kể tôi chúng về chính trị, kinh tế, tội gây ra nạn đói, khiến hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết.

–  Chúng kể cong bảo hộ thì bản tuyên ngôn lên án chúng trong 5 năm đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

–   Chúng khẳng định Đông Dương là thuộc địa của chúng thì bản tuyên ngôn nói Đông Dương đã trở thành thuộc địa của Nhật, nhân dân ta giành lại độc lập từ tay Nhật chứ không phải tay Pháp.

–    Chúng nhân danh đồng minh tuyên bố đồng minh đã thắng Nhật và chúng có quyền lấy lại Đông Dương thì bản tuyên ngôn vạch rõ chúng chính là kẻ phản bội phe đồng minh, đã hai lần dâng Đông Dương cho Nhật.

–  Bản tuyên ngôn còn lên án tội ác của thực dân Pháp: “Khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng”. Còn Việt Minh thì nhân đạo khi đã giúp đỡ chúng vượt qua biên giới.

Câu 4: Tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn chính luận: lập luận chặt ché, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn. Hãy làm sáng tỏ điều đó.

Tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn chính luận: lập luận chặt ché, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn:

* Lập luận chặt chẽ:

    – Mở đầu tác phẩm Hồ Chí Minh đã nêu ra hai bản tuyên ngôn của nước Mĩ và nước Pháp và Mĩ nhằm khẳng định quyền được tự do, độc lập của đất nước Việt Nam.

–  Người kể ra các tội ác của chúng và chứng minh hành động của thực dân Pháp với dân tộc ta hơn 80 năm nay là trái với nhân đạo và chính nghĩa.

* Lí lẽ sắc bén:

– Người sử dụng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông” để khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam.

 – Lí lẽ ràng buộc đồng minh và việc công nhận nền độc lập của đất nước ta.

* Ngôn ngữ hùng hồn:

–  Hồ Chí Minh dùng từ rất chính xác, đanh thép.

– Thể hiện tính quyết tâm chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Luyện tập: Lí giải vì sao bản Tuyên ngôn Độc lập từ khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim của người Việt Nam.

–  Vì bản tuyên ngôn đã thể hiện những tư tưởng lớn, đề cập đến dân tộc và nhân dân, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

–  Bản tuyên ngôn đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

–  Được đánh giá là áng thiên cổ hùng văn thứ 2 của đất nước ta.

– Thể hiện quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta, thể hiện tầm vóc to lớn của Hồ Chí Minh.

Bài nên xem

tay-tien

Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Tây Tiến” của Quang Dũng “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! (…) Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”.

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài “Tây Tiến” của Quang Dũng. “Sông …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.