Home / Văn 11 / Soạn bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

Soạn bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

Đề bài : Soạn bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)- ngữ văn 11

Bài làm

  1. Nội dung của luật bao gồm những gì?

-Kỉ cương ( Những phép tắc làm nên trật tự xã hội

-Uy quyền ( Quyền lực uy nghiêm )

-Chính lệnh của quốc gia ( Chính sách + Pháp lệnh )

-“Tam cương ngũ thường”

-Hành chính của sáu Bộ

-> Nội dung của luật rất rộng, bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống, liên quan đến tất cả mọi người, mọi đối tượng trong xã hội

-> Vì vậy, t/g k/định “Bất luận quan hay dân đều phải học luật”

“Ai giỏi luật sẽ được làm quan”

  1. Những tác dụng của luật?

– Quan dùng luật để trị dân

– Dân theo luật mà giữ gìn

– Chính lệnh thực hiện không phụ thuộc vào các mqh cá nhân

=> Luật được thực hiện  sẽ đảm bảo sự công bằng và đạo đức

Xin lập khoa luật
  1. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng?

Nghệ thuật:

– So sánh, đối chiếu:

+ Việc thực thi luật ở các nước p.Tây:

Rất công bằng, nghiêm minh: Không ai được đứng ngoài

Nhà nước, xh vận hành & phát triển trên luật pháp

-> Đó là Nhà nước pháp quyền

+ Việc thực thi đạo “Tam cương ngũ thường”

& việc hành chính của sáu Bộ ở nước ta

-> Khẳng định:Thực thi luật để thể hiện sự công bằng trong xh

Vua tỏ được lòng nhân ái, khách quan

-> Thực thi luật thì có lợi cho Dân, cho Nước, lợi cho cả Nhà vua

=> Cách đặt v/đề ngắn gọn, trực tiếp, có g.trị thuyết phục cao rằng : 1 quốc gia không thể thiếu Luật -> Cần lập khoa luật ngay

  1. Phê phán sách vở của đạo Nho & k/định sách vở Nho gia không thể thay thế được Luật

– Phê phán đạo Nho ở t/chất nói suông trên giấy, không hướng tới hành động thực tế, không có tính thực thi

+ Dẫn chứng?  Không làm cũng chẳng ai bị phạt

Có làm cũng chẳng được ai thưởng

-> Xưa nay học nhiều mà mấy ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm

– Phê phán các loại sách thời phong kiến chỉ làm rối trí, chẳng được tích sự gì

+ Dẫn chứng? Có những nhà Nho suốt đời đọc sách thánh hiền mà   nhiều lúc ứng xử còn tệ hơn cả những người quê mùa, chất phác

– Nghệ thuật:

+ Để phê phán sách vở Nho gia -> T/giả dẫn lời Khổng Tử:

“Ta chưa hề thấy ai nhận được lỗi mình mà biết tự trách phạt”

“Chép những lời suông chẳng bằng thân hành ra làm việc”

-> Đây là cách nói khôn ngoan, khéo léo:

Vừa thể hiện sự khách quan

Vừa tác động mạnh đến người nghe

  1. Khẳng định sự cần thiết phải có Luật:

*  Cần lập khoa luật vì:

–  Luật có t/dụng cai trị xã hội

–  Luật còn là đạo đức, đạo làm người

– Trong luật cái gì cũng hướng tới sự công bằng, chí công vô tư, vì cái chung

Bài nên xem

Tóm tắt truyện Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân

Đề bài : Tóm tắt truyện Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân ( Văn lớp 11) …

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.