Home / Văn - Tiếng Việt 5 / Soạn Tiếng Việt bài Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Soạn Tiếng Việt bài Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Nội dung của bài:

Đây là bức thư của Hồ Chí Minh gửi các em học sinh trong ngày khai trường đầu tiên ngay sau khi đất nước độc lập, giành được chủ quyền từ tay thực dân Pháp và Nhật. Trong thư, Bác nhắc nhở các bạn học sinh về sự hi sinh của các thế hệ nhân dân có được nền độc lập. Do đó, các cháu cần cố gắng học tập vì tương lai đất nước sau này.

Câu 1: Những ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

Hướng dẫn:

– Đây là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ CỘng hòa, ngày khai trường ở nước Việt Nam độc lập sau khi nhân dân dành được chính quyền từ tay thực dân Pháp đô hộ.

– Từ nay, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục của người Việt Nam.

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

Hướng dẫn:

Nhân dân kiến tạo đất nước do tổ tiên ta để lại, với mục tiêu theo kịp với các nước năm châu.

Câu 3: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong cuộc kiến thiết đất nước?

Hướng dẫn:

Là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, các em cần cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, lắng nghe lời cô thầy, để lớn lên trưởng thành xây dựng đất nước, sánh vai cùng năm châu bốn bể.

Câu 4: Học thuộc lòng đoạn thư từ Sau 80 năm giời nô lệ … đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

Hướng dẫn:

Học sinh tự học.

Bài nên xem

taphienchovungcao

Tả phiên chợ vùng cao

Đề bài: Tả phiên chợ vùng cao. Bài làm Sa Pa là một huyện vùng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.