Home / Văn - Tiếng Việt 3 / Soạn Tiếng Việt lớp 3

Soạn Tiếng Việt lớp 3

Soạn tiếng Việt lớp 3 giúp học sinh giải các bài tập Tiếng Việt, soạn bài, luyện chính tả, câu và từ, tập làm văn miêu tả, kể chuyện.

SOẠN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

Măng non – Tuần 1

Tập đọc: Cậu bé thông minh
Kể chuyện: Cậu bé thông minh
Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh
Tập đọc: Hai bàn tay em
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ sự vật. So sánh
Tập đọc: Đơn xin vào đội
Chính tả (Nghe – viết): Chơi chuyền
Tập làm văn: Nói về Đội TNTP

Măng non – Tuần 2

Tập đọc: Ai có lỗi ?
Kể chuyện: Ai có lỗi ?
Chính tả (Nghe – viết): Ai có lỗi ?
Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi
Tập đọc: Cô giáo tí hon
Chính tả (Nghe – viết): Cô giáo tí hon
Tập làm văn: Viết đơn

Mái ấm – Tuần 3

Tập đọc: Chiếc áo len
Kể chuyện: Chiếc áo len
Chính tả (Nghe – viết): Chiếc áo len
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Chính tả: Tập chép: Chị em
Tập làm văn: Kể về gia đình

Mái ấm – Tuần 4

Tập đọc: Người mẹ
Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình
Tập đọc: Ông ngoại
Chính tả (Nghe – viết): Ông ngoại
Tập làm văn: Nghe – kể: Dại gì mà đổi

Tới trường – Tuần 5

Tập đọc: Người lính dũng cảm
Kể chuyện: Người lính dũng cảm
Chính tả (Nghe – viết): Người lính dũng cảm
Tập đọc: Mùa thu của em
Luyện từ và câu: So sánh
Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em
Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tới trường – Tuần 6

Tập đọc: Bài tập làm văn
Kể chuyện: Bài tập làm văn
Chính tả (Nghe – viết): Bài tập làm văn
Tập đọc: Ngày khai trường
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy
Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Chính tả (Nghe – viết): Nhớ lại buổi đầu đi học
Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Cộng đồng – Tuần 7

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường
Tập đọc: Lừa và ngựa
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Tập đọc: Bận
Chính tả (Nghe – viết): Bận
Tập làm văn: Nghe – kể: Không nỡ nhìn

Cộng đồng – Tuần 8

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
Chính tả (Nghe – viết): Các em nhỏ và cụ già
Tập đọc: Tiếng ru
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng
Tập đọc: Những chiếc ruông cheo
Chính tả (Nhớ – viết): Tiếng ru
Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Ôn tập giữa kì I – Tuần 9

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Quê hương – Tuần 10

Tập đọc: Giọng quê hương
Kể chuyện: Giọng quê hương
Chính tả (Nghe – viết): Quê hương ruột thịt
Tập đọc: Quê hương
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập đọc: Thư gửi bà
Chính tả (Nghe – viết): Quê hương

Quê hương – Tuần 11

Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
Chính tả (Nghe – viết): Tiếng hò trên sông
Tập đọc: Vẽ quê hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương
Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
Chính tả (Nhớ – viết): Vẽ quê hương
Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương

Bắc – Trung – Nam – Tuần 12

Tập đọc: Nắng phương Nam
Kể chuyện: Nắng phương Nam
Chính tả (Nghe – viết): Chiều trên sông Hương
Tập đọc: Cảnh đẹp non sống
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
Chính tả (Nghe – viết): Cảnh đẹp non sông
Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Bắc – Trung – Nam – Tuần 13

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên
Chính tả (Nghe – viết): Đêm trăng trên hồ tây
Tập đọc: Vàm cỏ đông
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương
Tập đọc: Cửa Tùng
Chính tả (Nghe – viết): Vàm Cỏ Đông
Tập làm văn: Viết thư

Anh em một nhà – Tuần 14

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
Chính tả (Nghe – viết): Người liên lạc nhỏ
Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Chính tả (Nghe – viết): Nhớ Việt Bắc
Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động

Anh em một nhà – Tuần 15

Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
Chính tả (Nghe – viết): Hũ bạc của người cha
Tập đọc: Nhà bố ở
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc
Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Chính tả (Nghe – viết): Nhà rông ở Tây Nguyên
Tập làm văn: Nghe – kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

Thành thị và nông thôn – Tuần 16

Tập đọc: Đôi bạn
Kể chuyện: Đôi bạn
Chính tả (Nghe – viết): Đôi bạn
Tập đọc: Về quê ngoại
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn
Tập đọc: Ba điều ước
Chính tả (Nhớ – viết): Về quê ngoại
Tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên

Thành thị và nông thôn – Tuần 17

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện
Chính tả (Nghe – viết): Vầng trăng quê em
Tập đọc: Anh Đom Đóm
Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm
Tập đọc: Âm thanh thành phố
Chính tả (Nghe – viết): Âm thanh thành phố
Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Ôn tập cuối học kì I – Tuần 18

Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

SOẠN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Bảo vệ Tổ quốc – Tuần 19

Tập đọc: Hai Bà Trưng
Kể chuyện: Hai Bà Trưng
Chính tả (Nghe – viết): Hai Bà Trưng
Tập đọc: Bộ đội về làng
Luyện từ và câu: Nhân hóa: Ôn tập: Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”
Chính tả (Nghe – viết): Trần Bình Trọng
Tập làm văn: Nghe – kể: Chàng trai làng Phù Ủng

Bảo vệ Tổ quốc – Tuần 20

Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Kể chuyện: Ở lại với chiến khu
Chính tả (Nghe – viết): Ở lại với chiến khu
Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Chính tả (Nghe – viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Sáng tạo – Tuần 21

Tập đọc: Ông tổ nghê thêu
Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu
Chính tả (Nghe – viết): Ông tổ nghề thêu
Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
Tập đọc: Người tri thức yêu nước
Chính tả (Nhớ – viết): Bàn tay cô giáo
Tập làm văn: Nói về tri thức

Sáng tạo – Tuần 22

Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ
Chính tả (Nghe – viết): Ê – đi – xơn
Tập đọc: Cái cầu
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy
Tập đọc: Chiếc máy bơm
Chính tả (Nghe – viết): Một nhà thông thái
Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Nghệ thuật – Tuần 23

Tập đọc: Nhà ảo thuật
Kể chuyện: Nhà ảo thuật
Chính tả (Nghe – viết): Nghe nhạc
Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?
Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Chính tả (Nghe – viết): Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam
Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Nghệ thuật – Tuần 24

Tập đọc: Đối đáp với vua
Kể chuyện: Đối đáp với vua
Chính tả (Nghe – viết): Đối đáp với vua
Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng…tây!
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy
Tập đọc: Tiếng đàn
Chính tả (Nghe – viết): Tiếng đàn
Tập làm văn: Nghe – kể: Người bán quạt may mắn

Lễ hội – Tuần 25

Tập đọc: Hội vật
Kể chuyện: Hội vật
Chính tả (Nghe – viết): Hội vật
Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Chính tả (Nghe – viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên
Tập làm văn: Kể về lễ hội

Lễ hội – Tuần 26

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử
Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử
Chính tả (Nghe – viết): Sự tích lễ hội Chử Đông Tử
Tập đọc: Đi hội chùa Hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
Tập đọc: Rước đèn ông sao
Chính tả (Nghe – viết): Rước đèn ông sao
Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Ôn tập giữa học kì II – Tuần 27

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Thể thao – Tuần 28

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng
Chính tả (Nghe – viết): Cuộc chạy đua trong rừng
Tập đọc: Cùng vui chơi
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
Tập đọc: Bản tin
Chính tả (Nhớ – viết): Cùng vui chơi
Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thế thao

Thể thao – Tuần 29

Tập đọc: Buổi học thể dục
Kể chuyện: Buổi học thể dục
Chính tả (Nghe – viết): Buổi học thể dục
Tập đọc: Bé thành phi công
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy
Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Chính tả (Nghe – viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Ngôi nhà chung – Tuần 30

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Chính tả (Nghe – viết): Liên hợp quốc
Tập đọc: Một mái nhà chung
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm
Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Chính tả (Nhớ – viết): Một mái nhà chung
Tập làm văn: Viết thư

Ngôi nhà chung – Tuần 31

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh
Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh
Tập đọc: Bài hát trồng cây
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Tập đọc: Con cò
Chính tả (Nhớ – viết): Bài hát trồng cây
Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Ngôi nhà chung – Tuần 32

Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Kể chuyện: Người đi săn và con vượn
Chính tả (Nghe – viết): Ngôi nhà chung
Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm
Tập đọc: Cuốn sổ tay
Chính tả (Nghe – viết): Hạt mưa
Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Bầu trời và mặt đất – Tuần 33

Tập đọc: Cóc kiện trời
Kể chuyện: Cóc kiện trời
Chính tả (Nghe – viết): Cóc kiện trời
Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Luyện từ và câu: Nhân hóa
Tập đọc: Quà của đồng nội
Chính tả (Nghe – viết): Quà của đồng nội
Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Bầu trời và mặt đất – Tuần 34

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng
Chính tả (Nghe – viết): Thì thầm
Tập đọc: Mưa
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Chính tả (Nghe – viết): Dòng suối thức
Tập làm văn: Vươn tới các vì sao

Ôn tập cuối học kì II – Tuần 35

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Bài nên xem

kevetranthidauthethao

Viết về một trận thi đấu thể thao

Đề bài: Viết về một trận thi đấu thể thao. Bài làm Bóng đá được mệnh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.