Home / Văn 10 / Soạn văn lớp 10

Soạn văn lớp 10

Soạn văn lớp 10 sẽ giúp các em chuẩn bị, soạn các bài ngữ văn trong SGK Văn lớp 10. Đây là những kiến thức rất cơ bản, các em cần nắm vững.

Soạn văn lớp 10 Tập 1

Tuần 1

Tổng quan văn học Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2

Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
Văn bản
Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Tuần 3

Chiến thắng Mtao-Mxây
Văn bản (Tiếp theo)

Tuần 4

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
Lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5

Uy-Lít-Xơ trở về

Tuần 6

Ra-Ma buộc tội
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Tuần 7

Soạn bài Tấm Cám
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tuần 8

Tam đại con gà
Nhưng nó phải bằng hai mày
Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Tuần 9

Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10

Ca dao hài hước
Lời tiễn dặn
Luyện viết đoạn văn tự sự

Tuần 11

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12

Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13

Tỏ lòng (Thuật hoài)
Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
Tóm tắt văn bản tự sự
Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự

Tuần 14

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Đọc “Tiểu Thanh Kí”

Tuần 15

Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
Vận nước
Cáo bệnh, bảo mọi người
Hứng trở về
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Tuần 16

Cảm xúc mùa thu
Trình bày về một vấn đề

Tuần 17

Lập kế hoạch cá nhân
Thơ Hai-kư của Ba-sô
Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)
Nỗi oan của người phòng khuê
Khe chim kêu (Vương Duy)

Tuần 18

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn lớp 10 tập 2

Tuần 19

Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
Đại cáo bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh

Tuần 20

Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm
Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)
Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)
Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22

Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)

Tuần 23

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
Phương pháp thuyết minh
Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26

Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)
Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Tuần 27

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn)
Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28

Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

Truyện Kiều – Phần 2 Trao Duyên
Truyện Kiều – Phần Nỗi thương mình
Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Tuần 31

Văn bản văn học
Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32

Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Các thao tác nghị luận
Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

Tuần 33

Ôn tập phần Tiếng Việt
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Viết quảng cáo

Tuần 34

Tổng kết phần văn học

Tuần 35

Ôn tập phần làm văn

Bài nên xem

nhan-nguyenbinhkhiem

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh của một nhân cách lớn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.