Home / Văn 8 / Soạn văn lớp 8

Soạn văn lớp 8

Soạn văn lớp 8 sẽ giúp các em chuẩn bị, soạn các bài ngữ văn trong SGK Văn lớp 8. Đây là những kiến thức rất cơ bản, các em cần nắm vững.

SOẠN VĂN LỚP 8 TẬP 1

Bài 1

Tôi đi học
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2

Trong lòng mẹ
Trường từ vựng
Bố cục của văn bản

Bài 3

Tức nước vỡ bờ
Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Viết bài tập làm văn số 1

Bài 4

Lão Hạc
Từ tượng hình, từ tượng thanh
Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Tóm tắt văn bản tự sự
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 6

Cô bé bán diêm
Trợ từ, thán từ
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7

Đánh nhau với cối xay gió
Tình thái từ
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8

Chiếc lá cuối cùng
Chương trình địa phương (phần tiếng việt)
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9

Hai cây phong
Nói quá
Viết bài tập làm văn số 2

Bài 10

Ôn tập truyện kí Việt Nam
Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Nói giảm nói tránh
Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 11

Câu ghép
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12

Ôn dịch thuốc lá
Câu ghép (tiếp theo)
Phương pháp thuyết minh

Bài 13

Bài toán dân số
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14

Dấu ngoặc kép
Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng
Viết bài tập làm văn số 3

Bài 15

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Đập đá ở Côn Lôn
Ôn luyện về dấu câu
Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16

Muốn làm thằng cuội
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Bài 17

Hai chữ nước nhà
Làm thơ bảy chữ

SOẠN VĂN LỚP 8 TẬP 2

Bài 18

Nhớ rừng
Ông đồ
Câu nghi vấn
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19

Quê hương
Khi con tu hú
Câu nghi vấn (tiếp theo)
Thuyết minh về một phương pháp cách làm

Bài 20

Tức cảnh Pắc Bó
Câu cầu khiến
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21

Ngắm trăng
Đi đường (Tẩu lộ)
Câu cảm thán
Câu trần thuật
Viết bài tập làm văn số 5

Bài 22

Thiên đô chiếu
Câu phủ định
Chương trình địa phương (phần văn)

Bài 23

Hịch tướng sĩ
Hành động nói

Bài 24

Nước Đại Việt ta
Hành động nói tiếp theo
Ôn tập về luận điểm

Bài 25

Bàn về phép học
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Viết bài tập làm văn số 6

Bài 26

Thuế máu
Hội thoại
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27

Đi bộ ngao du
Hội thoại (tiếp theo)
Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28

Lựa chọn trật tự từ trong câu
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29

Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục
Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30

Chương trình địa phương (phần văn)
Chữa lỗi diễn đạt
Viết bài tập làm văn số 7

Bài 31

Tổng kết phần văn
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt
Văn bản tường trình
Luyện tập về văn bản tường trình

Bài 32

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)
Văn bản thông báo

Bài 33

Tổng kết phần văn (tiếp theo)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Bài 34

Tổng kết phần văn (tiếp theo)
Luyện tập làm văn bản thông báo
Ôn tập phần làm văn

Bài nên xem

nhorung

Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ.

Đề bài : Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ.- …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.