Home / Văn 6 / Tóm tắt truyện Đeo nhạc cho mèo

Tóm tắt truyện Đeo nhạc cho mèo

Đề bài : Tóm tắt truyện Đeo nhạc cho mèo – Ngữ văn 6

Bài làm

Đeo nhạc cho mèo là một truyện ngụ ngôn đặc sắc, cốt truyện tuy đơn giản nhưng để lại bài học sâu sắc. Truyện được tóm tắt ngắn gọn như sau:

Mèo cứ ăn thịt chuột mãi nên chuột lo lắng tìm cách bảo vệ giống nòi. Cả làng chuột họp bàn đeo nhạc vào cổ mèo để khi mèo đến, nghe tiếng nhạc biết đường chạy. Cả làng thấy cách hay nhưng ai cũng chối làm, có anh chuột Chù không biết chối đành nhận lời. Khi chuột chù đem nhạc đến gần mèo thì bị mèo dọa nhe nanh, giơ vuốt chạy về. Bởi thế đến tận giờ, mèo vẫn cứ ăn thịt chuột, còn chuột thì vẫn mãi sợ mèo.

 

Đeo nhạc cho mèo

Câu 1. Làng Chuột họp để đối phó với Mèo như thế nào?

.         Chuột Cống đề nghị đeo nhạc cho Mèo, chỉ cần nghe tiếng nhạc loài chuột tránh được tai họa. Khi kiếm được nhạc thì Chuột Cống, Chuột Nhắt đều bị từ chối làm cái công việc tâm thường ấy vì họ có địa vị. Chúng bắt Chuột Chù là đầy tớ làng phải làm. Chuột Chù sợ cũng phải đi. Mèo không thèm ăn nhưng cũng giơ nanh vuốt. Chuột Chù chạy về báo Mèo đến. Cả làng bỏ chạy.

Câu 2. Cuộc họp bày ra việc đeo nhạc cho Mèo, ai cũng cho là có lí và gật đầu ưng thuận. – Lúc cử người thì ai cũng thoái thác với lí do địa vị xã hội. Làng chuột đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và không thực hiện được « nghị quyết ». – Ý nghĩa : nói thì dễ, làm thì khó.

Câu 3 & 4. Các loài chuột trong làng chuột ám chỉ thứ bậc giàu, nghèo, cao thấp trong xã họi con người dưới chế độ cũ. – Chuột Cống, Chuột Nhắt là những kẻ « chiếu trên » có quyền chi phối làng chuột nên cử chỉ phán truyền có quyền từ chối việc làng. – Chuột Chù là đầy tớ, cùng đinh nhất làng nên bắt buộc phải làm những công việc nguy hiểm.

Bài nên xem

Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Đề bài: Soạn bài  Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (Ngữ văn 6) Bài làm 1. Vì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.